Letci jsou povinni seznámit se s pravidly
neděle 08. května 2016

Střelnice už funguje. A vedení klubu vydalo provozní řád

Co bylo před pár týdny avizováno, se stalo skutečností. Se startem květnové přípravy se za letňanskou Ice Arenou otevřela nová střelnice. K dispozici je všem Letcům, ovšem pro přehled a pořádek má střelnice i provozní řád. Ten je závazný pro všechny její uživatele a povinností každého člena hokejového klubu je se s tímto provozním řádem dopředu seznámit. O dodržování pravidel nemluvě.

K dispozici je dostatečně široká a téměř tři metry vysoká síť se dvěma kovovými konstrukcemi o reálných rozměrech hokejové branky. Před každou brankou mohou být tři mobilní stanoviště, takže hráči mají možnost mířit z různých úhlů. Střelnici mohou využívat i brankáři v plné výstroji.

Sportovní manažer a generální sekretář klubu Tomáš Blažek nedávno řekl: "Je to cvičební pomůcku, kterou mohou využívat jednotlivci i trenéři s celým týmem. Ale je potřeba dodržovat veškerá pravidla."

Tady jsou provozní a bezpečnostní zásady při využívání střelnice:

  • Před zahájením a po ukončení činnosti je každý uživatel povinen zkontrolovat stav zařízení střelnice. Případné poškození či závadu musí nahlásit trenérovi a nezahajovat střelbu do vyřešení závady.
  • Vstup na střelnici je povolen jen v hokejové přilbě, rukavicích a pevné obuvi.
  • Je zakázáno vnášet předměty, které nepatří do inventáře střelnice (láhve, jídlo, plechovky apod.).
  • Všechny osoby jsou povinny udržovat v prostorách střelnice pořádek.
  • Veškeré zařízení střelnice je dovoleno používat pouze k účelům, jakým je určeno.
  • Všem osobám je zakázáno manipulovat a poškozovat vybavení střelnice.
  • Všechny osoby se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel při střelbě tak, aby neohrozily své zdraví ani zdraví jiných osob.
  • V případě porušení některého z těchto bodů bude zodpovědné osobě pro příště vstup do prostoru střelnice zakázán.

Čtěte také

Podcast hokej zblízka