pátek 27. září 2013

Praha podpoří mládež!

Hlavní město Praha se rozhodlo podpořit mládežnický hokej v metropoli! Mezi 6 pražských týmů (Letňany, Sparta, Slavia, Hvězda, Kobra a Zbraslav) se rozdělí celkem 18,5 milionů korun v rámci grantového projektu Rozvojové a systémové projekty celopražského významu. Uvnitř článku najdete tiskovou zprávu publikovanou na webu www.cslh.cz.

Celkem 18,5 miliónu Kč rozdělí hlavní město mezi hokejové oddíly v rámci grantu Rozvojové a systémové projekty celopražského významu. Každý z šesti klubů – HC Hvězda Praha, HC Kobra Praha, HC Letci Letňany, HC Slavia Praha, HC Slavoj Zbraslav, HC Sparta Praha – obdrží v jeho rámci na rozvoj mládežnického hokeje dotaci, která se podle počtu mladých hokejistů, investic do mládeže a soutěží, v nichž jeho mládežnická mužstva nastupují, pohybuje v rozmezí 2,4 až 3,8 miliónu Kč.

Podpora přitom může být využita výhradně jako dotace na příspěvky rodičů, příspěvek na platy trenérů mládeže, na materiální a zdravotní zajištění mládežnických mužstev a na odměny rozhodčích v mládežnických soutěžích.

„Díky grantu mohou kluby snížit rodičovské příspěvky pro nejmladší žáky, což zmírní nároky na rozpočty mladých rodin a zpřístupní hokej dalším skupinám dětí,“ uvedl Petr Bříza, viceprezident ČSLH, zastupitel a předseda Komise sportu a tělovýchovy RHMP. „Jak uvádí studie KPMG, právě lední hokej je mezi srovnatelnými sporty na rodičovské příspěvky nejnáročnější.“

Český svaz ledního hokeje, který o grant požádal a projekt zastřešuje, uzavřel se všemi zúčastněnými kluby smlouvu o účelovém využití dotace, podle níž budou rodičovské příspěvky činit v případě žáků prvních tříd nejvýše 500 Kč a v případě žáků druhých tříd nejvýše 700 Kč měsíčně.

Další část dotace využijí kluby na odměňování trenérů mládeže. „Pokud chceme, aby i v nejnižších věkových kategoriích působili kvalitní odborníci,“ prohlásil Vladimír Růžička, olympijský vítěz z Nagana, trenér a sportovní manažer HC Slavia Praha, „měla by být jejich práce odpovídajícím způsobem ohodnocena. Celý projekt a podpora z městského rozpočtu jsou v tomto směru významnou pomocí.“

„Oceňujeme práci všech, kdo se na přípravě programu podíleli,“ doplnil za HC Letci Letňany další zlatý medailista z Nagana František Kučera. „Je to přesně ta cesta, kterou bychom měli pro výchovu hokejové mládeže i nadále využívat. Pravidla programu zaručují, že konečným příjemcem prostředků bude mládež, především nejmenší hokejisté.“

Grant byl přidělen v rámci nového dotačního programu Rozvojové a systémové projekty celoměstského významu, který zahrnuje střednědobé projekty zaměřené na rozvoj mládežnického a dětského sportu na území hlavního města Prahy, na udržení, rozšíření a zkvalitnění jeho členské základny a na zlepšení podmínek pro činnost mládežnických oddílů včetně jejich trenérského zázemí.

„Shromáždit podklady, přesvědčit zastupitele a prosadit projekt nebylo snadné,“ dodal Petr Bříza, který nový grantový program inicioval a za ČSLH půldruhého roku připravoval. „Jsem rád, že i v roce 2014 bude tento program stabilní součástí financování pražských klubů v různých sportovních odvětvích. Svazy a kluby dostaly v rámci nového dotačního pilíře možnost, aby se staly partnery města při zajištění udržitelných a plánovatelných podmínek pro sportovní výchovu mládeže. A vůbec přitom nejde jen o budoucí šampióny, ale o rozumnou investici do výchovy, zdraví a fyzické připravenosti nejmladších generací.“

Foto a text: http://cslh.cz/clanek/1275-hlavni-mesto-praha-podpori-mladeznicky-hokej.html;  zveřejněno dne 25. 9. 2013 ve 14:20

Pro naše nejmladší Letce a jejich rodiče to tak znamená skvělou zprávu, díky které budou platit v první třídě pouhých 500 Kč za měsíc a ve druhé měsíčně 700 Kč. Věřme, že hlavní město bude hokej a sport celkově dále podporovat podobnými projekty!

Čtěte také

Podcast hokej zblízka